Zakres tematyczny

Obszary tematyczne:

1. Zarządzanie różnorodnością potencjału społecznego w organizacjach 2.
Różnorodność w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
3. Różnorodność w marketingu i procesach logistycznych
4. Psychospołeczny wymiar zarządzania różnorodnością
5. Wpływ różnorodności na zmiany i innowacje w organizacji
6. Współczesne wyzwania dla polskich przedsiębiorstw; rozpoznanie, uznanie
i zarządzanie różnorodnością
7. Etyczne i kulturowe wymiary różnorodności