Opłaty konferencyjne

Koszt 800 zł obejmuje publikację oraz uczestnictwo (płatność należy dokonać do 31 sierpnia 2017).

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
z dopiskiem "Konferencja Diversity - Imię i nazwisko". 
Prosimy o informację kto jest płatnikiem faktury.