Komitet naukowy

prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski – SAN Łódź
prof. Thomas Massey – Clark University Worcester
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kopka – SAN Łódź
prof. dr hab. Henryk Skłodowski – SAN Łódź
prof. dr hab. Jerzy Mączyński - SAN Łódź dziekan Wydziału w Świdnicy
prof. dr hab. Barbara Kożuch - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska – WSB Gdańsk
dr hab. Barbara Mazur – Politechnika Lubelska
prof. dr Daniel Nicoles – Clark University
prof. dr hab. Urszula Żuławska – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Warszawie, SAN
prof. dr hab. Czesław Zając  Uniwersytet Wrocławski
dr Izabela Kołodziejczak – Olczak Uniwersytet Łódzki
dr Anna Sołtys – SAN Łódź
dr Zofia Patora-Wysocka - SAN Łódź
dr Michał Chmielecki – SAN Łódź