Zgłoszenia i przyjęcie abstraktów – do 30 czerwca 2017

Przesłanie artykułów – do 31 sierpnia 2017

Publikacja wybranych i pozytywnie zrecenzowanych artykułów w dedykowanym zeszycie naukowym „Przedsiębiorczość i zarządzanie - W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym” (14 pkt) ukaże się w 2017/2018 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji: 800 zł (wraz z publikacją), nocleg we własnym zakresie.